ACTUALITEIT

CORONAVIRUS

Mevrouw, Mijnheer,
 
Ten gevolge van de door de overheid ingevoerde maatregelen om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk te beperken, wensen wij ons aan te sluiten bij deze leefregel door u tijdelijk telefonisch ten dienste te staan, en voorrang te geven aan de electronische  communicatiemiddelen.
Geschiedenis

SINDS 1962

Honore-Historique

In 1962 stichtte André Honoré onze firma: een verzekeringsmakelaar die van bij de start dicht bij zijn klanten – particulieren en bedrijven – wilde staan.

In 1998 nam zijn zoon Philippe het roer over. Hij werd de drijvende kracht achter enkele strategische overnames. Zo werd onze kritische grootte voldoende om ons te profileren onder de 100 belangrijkste makelaars in België.

Vandaag werpt die strategie haar vruchten af. Ons makelaarskantoor staat garant voor een perfect evenwicht tussen enerzijds, het vermogen tot onderhandelen, te danken aan een goed georganiseerde structuur, en anderzijds de luisterbereidheid van de makelaar in uw buurt. 

VISIE

UNIEKE KWALITEITSZORG

Honore-Approche

De nv Honoré biedt klanten een meerwaarde door hen centraal te stellen. Die aanpak gaat uit van luisterbereidheid, begrip en relationeel inlevingsvermogen.

In die optiek komen onze klanten terecht bij een team van tweetalige specialisten met een jarenlange ervaring. Iedere klant wordt de hele tijd door eenzelfde Account Manager begeleid. Bij ons is rechtstreeks contact immers een gulden regel! Uw eerste aanspreekpunt blijft dat ook (behoudens uitzonderlijke gevallen), ongeacht de verzekeringstopic die u wilt bespreken.

Op basis van een grondige analyse van uw concrete en precieze behoeften en de technische expertise waarover wij als verzekeraar beschikken, werken wij, in nauw overleg met u, het antwoord uit dat het best op uw situatie is afgestemd.

TEAM

WE STAAN TOT UW BESCHIKKING

Belinda Detilleux

02 263 0924

Chantal Leloup

02 541 1316

Diane de Krijger

02 541 1312

Etienne Devolder

02 541 1314

Luc Rolis

02 541 1313

Philippe Honoré

02 640 8555
Onze aanpak

DRIE MISSIES MET HET OOG OP DE TEVREDENHEID VAN ONZE KLANTEN

We hanteren een deugdelijke methodologie om de belangen van onze klanten – particulieren en bedrijven – te dienen en veilig te stellen:

Advies

Een correcte inschatting van de risico’s

Het onderkennen van de risico’s en van uw behoeften aan de hand van analyses, grafieken en benchmarks geeft ons de kans oplossingen te definiëren en de juiste preventiemaatregelen uit te werken. Op die manier wordt de volledige knowhow van onze medewerkers ten dienste van onze klanten gesteld.

Bemiddeling

Producten en oplossingen beoordelen

Het aanbod en de verschillende spelers binnen de verzekeringssector zijn enorm divers. De uiteenlopende strategieën moeten dan ook nauwgezet worden opgevolgd om te kunnen anticiperen. Die oordeelkundigheid – een essentieel onderdeel van ons beroep – stelt ons in staat deze oplossingen te kiezen die het best bij uw profiel passen. Onze ervaring op de markt en onze totale onafhankelijkheid ten opzichte van verzekeringsmaatschappijen zijn de beste garanties die we u kunnen bieden op het vlak van selectiviteit en prestaties.

Beheer

De relatie met onze klanten is prioritair

Contract- en risicobeheer voor rekening van onze klanten is een belangrijk engagement voor ieder van ons. Daar besteden we al onze middelen en energie aan. Deze strategische keuze laat ons toe U een globale en dynamische kijk op uw risico’s, en de mogelijkheden om u daartegen in te dekken, voor te leggen.

Ons advies

U STELT ZICH BEPAALDE VRAGEN. EN TERECHT!

Wordt mijn verzekering duurder als ik die bij een makelaar afsluit? Hoe weet ik of een bepaalde verzekering voor mij interessant is? Biedt een goedkopere verzekering sowieso minder dekking?

De kosten: Een makelaar kost u niet noodzakelijk meer geld!

Uw globale verzekeringskost (zoeken naar maatschappijen, vergelijken van dekkingen en prijzen, bijstand in geval van schade) loopt in de meeste gevallen wellicht niet hoger op als u een beroep doet op de diensten van een makelaar. Als vakman onderhandelt deze voor u met de verzekeraars.

Visie: De juiste formule kiezen

Naargelang uw profiel, kan een breed gamma aan producten uw risico’s dekken. Onze experts adviseren en informeren u in detail over de voorwaarden die aan de ondertekening van een bepaald contract verbonden zijn. Weten wat u koopt, is essentieel!

De expertise: De beste prijs-kwaliteitverhouding

Het hoeft u niet te verwonderen dat aan elke dekking een prijskaartje hangt. Als uw budget beperkt is, dan gaan onze experts voor u op zoek naar een wit verzekeringsproduct tegen een voordelige prijs, waarbij alle voor u overbodige dekkingen wegvallen.
Ons aanbod

ONZE AANBIEDINGEN AAN PARTICULIEREN

Iedereen beseft dat de gezondheidszorg steeds duurder wordt. Het is dan ook aangewezen om uw gezin tegen tegenslagen te beschermen. Een ernstige ziekte, een ongeval of een banale ziekenhuisopname zijn niet alleen vervelend; de onvoorziene financiële gevolgen ervan kunnen zwaar doorwegen.

Een ziekenfonds, hoe goed uitgebouwd ook, dekt niet alle medische kosten. De bijkomende uitgaven kunnen wij dekken in functie van uw behoeften en uw budget: de verblijfskosten (in elk kamertype), met inbegrip van dagopnames, de kosten voor protheses of orthopedisch materiaal, geneesmiddelen tijdens en als gevolg van uw hospitalisatie, de vervoersonkosten,…

We hebben tevens de mogelijkheid om uw gezondheidskosten te dekken vanaf één maand vóór tot drie maanden na uw ziekenhuisopname. Ook ernstige ziektes, bijstand in het geval van ziekenhuisopname in het buitenland en dergelijke kunnen worden vergoed.

Soms heeft u na een ongeval medische kosten, zelfs al werd u niet in het ziekenhuis opgenomen. Al die kosten kunnen worden gedekt, of ze nu het gevolg zijn van een verkeersongeval of van iets wat thuis is misgelopen.

De meeste mensen sluiten voor hun wagen een omniumverzekering af. Zou u voor minder gaan als het om uw gezondheid gaat?

Aarzel niet om ons te contacteren! Elk gezin is anders en wij kunnen u helpen om die verzekering te vinden die het best bij u past!

We onderscheiden drie luiken:

de Burgerlijke Aansprakelijkheid: dekt de schade die u als gerechtigd bestuurder van een voertuig aan derden berokkent

de Rechtbijstand: bij geschillen met, of procedures tegen, een andere verzekerde bestuurder; in het ergste geval is deze zelfs niet verzekerd.

de Omnium: dekt de materiële schade aan uw voertuig na brand, een gedeeltelijke of gehele diefstal, natuurrampen, aanrijdingen met dieren of glasbreuk. Ook de materiële schade ten gevolge van een ongeval wordt gedekt.

Het bedrag van de premie van uw autoverzekering varieert naargelang het merk, het model, het vermogen, het gebruik en de waarde van uw wagen. Ook de identiteit, de leeftijd en de woonplaats van de bestuurder zijn doorslaggevend. Bezorg ons dus zeker alle correcte gegevens!

Advies: Houd na een ongeval het hoofd koel. Vergeet nooit dat het aangifteformulier van kapitaal belang is om te kunnen vaststellen wie welke verantwoordelijkheid in het ongeval draagt. Vul het formulier leesbaar in en maak een duidelijke schets. Zo kan u latere geschillen voorkomen.

Helaas kan het iedereen overkomen! Zelfs voorzichtige chauffeurs zijn soms het slachtoffer van een ongeval. Van een onhandige en oneerlijke bestuurder die hun wagen beschadigt zonder een adres na te laten. Van een boom die tijdens een onweer op de wagen valt. Van vandalisme of diefstal. Het is onze taak om u te helpen en het onvoorziene te voorzien, dankzij een volledige en op uw profiel afgestemde dekking.

We benadrukken vaak hoe belangrijk het is een degelijke verzekering ‘Rechtbijstand’ af te sluiten. Na een verkeersongeval zijn er immers vaak heel wat betwistingen en is het soms moeilijk te achterhalen wie het ongeval precies veroorzaakte. In dat geval kan een dergelijke verzekering haar nut zeker bewijzen! Zo beschikt u over de nodige middelen om uw belangen te verdedigen, terwijl het u vrij staat uw eigen advocaat te kiezen.

Verwaarloos ook de ‘Bijstand’ niet waarvan u na een ongeval in België of in het buitenland kan genieten.

Of de verzekering van de bestuurder; deze dekt dan weer de lichamelijke schade na een ongeval indien u aan het stuur zat (medische kosten en eventuele lichamelijke beperkingen).

Deze ongetwijfeld meest ingeburgerde verzekering is bedoeld om uw bezittingen te beschermen.

U wordt niet alleen vergoed na een brand, maar ook na wat wij ‘aanverwante gevaren’ noemen: hagel, storm, overstromingen, …

Een correcte evaluatie van uw bezittingen, zonder hun waarde te onderschatten, is erg belangrijk. Geeft u een waarde aan die lager ligt dan de reële waarde van uw woning, dan betaalt u weliswaar een lagere premie, maar dan zal de vergoeding die u na een incident ontvangt ook niet volstaan om alle schade te herstellen. Ook een overwaardering heeft geen zin. De verliezen die u heeft geleden, worden na een incident immers door een expert ingeschat.

Wij zijn er om u te helpen en u praktijkgericht advies te geven, zowel op het vlak van preventie als voor het correct schatten van de waarde van uw bezittingen. Na verloop van tijd kan het nodig zijn om bepaalde goederen opnieuw te laten evalueren…

Een dekking tegen diefstal wordt vaak over het hoofd gezien. Toch wordt die helaas steeds noodzakelijker. Ze dekt diefstallen, en pogingen tot diefstal met inbraak of met geweld, zelfs buiten uw woning, onder bepaalde voorwaarden.

Informatica-apparatuur, in deze tijd niet meer weg te denken, kan u verzekeren onder een formule ‘alle risico’s’. Dat is zeker nuttig als een van uw kinderen op kot studeert.

Het is geruststellend om in moeilijke situaties op iemand te kunnen terugvallen en er niet alleen voor te staan.

Dat is precies de bedoeling van een bijstandsverzekering: u helpen een oplossing te vinden.

Zoals steeds bestaan er verschillende types dekking: voor uw gezin, uw voertuigen, uw bagage, … Een analyse van uw situatie laat toe de verzekering af te stemmen op uw behoeften en uw mobiliteitsgewoonten. In sommige gevallen kan u misschien zelfs overwegen om er een ‘annulatieverzekering’ aan toe te voegen. 

Een goede belegging en een mooie bescherming.

Denk eraan uw naasten te beschermen en uw pensioen voor te bereiden.

Een levensverzekering is de ideale manier.

U hebt verschillende opties, die u bovendien een mooie belastingvermindering opleveren (min. 30% van de premie).

– Pensioensparen 

Langetermijnsparen 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) 

Er bestaan meerdere soorten. De bekendste is de Schuldsaldoverzekering, die uw hypothecaire lening dekt en niet te vergeten uw naasten financieel beschermt, bijvoorbeeld in het geval van een schenking.

Ons aanbod

ONZE AANBIEDINGEN AAN BEDRIJVEN

De meest gangbare zijn de dekkingen ‘BA Uitbating’ en ‘BA Na Levering’. Ze zijn onmisbaar voor de dekking van extracontractuele schade veroorzaakt in de loop van uw bedrijfsactiviteiten, ongeacht de aard ervan. Zodra er daden worden gestelt, kan u, de bedrijfsleiders, en iedereen die met een arbeiderscontract aan uw bedrijf gebonden is, schade veroorzaken waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld.

Het kan gaan om materiële of lichamelijke schade. In het geval van lichamelijke schade gaat het vaak om medische kosten. In ergere gevallen kan de schade zelfs leiden tot tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid.

Uw verantwoordelijkheid als ondernemer stopt niet op het einde van het productieproces. Vertonen uw producten gebreken of is er met uw producten geknoeid, dan kunnen klanten u ter verantwoording roepen. Daartoe dient de verzekering ‘Na levering’, indien effectief werd vastgesteld dat u aansprakelijk bent.

Uiteraard is er voor elk beroep een aansprakelijkheidsverzekering. Samen met u zoeken we de oplossing die perfect bij uw bedrijfsactiviteiten past.

Een brand of aanverwant risico kan u ertoe dwingen uw bedrijfsactiviteiten tijdelijk stop te zetten, met alle denkbare financiële en commerciële gevolgen die daaruit voortvloeien (problemen om bestellingen te leveren, verlies van klanten, …).

U moet dergelijke situaties incalculeren. Wij helpen u om erop te anticiperen door rekening te houden met factoren als: de tijd die na schatting nodig is voor de wederopbouw, de installatie van nieuwe machines, …

Deze verzekering dekt de kosten voor het herstellen of vervangen van apparatuur (machines) die door een externe oorzaak beschadigd raakte.

Sommige van die risico’s worden door uw brandverzekering gedekt. Toch zijn er heel wat die worden uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan bedieningsfouten, onhandigheden, onervarenheid, vandalisme, …

ongevallen helaas te vaak voorkomen, bent u wettelijk verplicht deze verzekering te onderschrijven zodra u één persoon in dienst neemt. De wettelijke dekking vergoedt lichamelijke schade die werknemers op de werkvloer of op weg van en naar het werk oplopen door een plotse en externe gebeurtenis. De verzekering komt tussen, ongeacht de oorzaak van het incident en zonder dat schuld moet worden aangetoond.

Bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid wordt een vergoeding gestort en medische kosten ten gevolge van een arbeidsongeval worden terugbetaald. Bij overlijden heeft de echtgeno(o)t(e) recht op een weduwenpensioen. Eventuele minderjarige kinderen ontvangen wezengeld.

In sommige gevallen is de schadevergoeding die door de Verzekering Arbeidsongevallen wordt uitbetaald vrij dunnetjes. Er bestaat een bijkomende dekking ‘Wettelijke Collectieve Verzekering’ die 24/24 uur kan worden ingeroepen, het wettelijk plafond overstijgt en uw medewerkers dus optimaal verzekert en beschermt tegen wat in het leven zoal kan mislopen. 

Het is voor niemand een geheim: het bedrag van uw pensioen is onzeker!

Na aftrek van de fiscale en sociale lasten is een loonsverhoging meestal niet meer doorslaggevend. Daarom kunt u overwegen een pensioenkapitaal op te bouwen voor uw personeel of voor een door u gedefinieerde subgroep van medewerkers.

Wat geldt voor uw medewerkers, geldt eveneens voor zelfstandige ondernemers die een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of een contract voor een individuele pensioentoezegging (I.P.T.) kunnen afsluiten. Daaraan zijn interessante fiscale voordelen verbonden.

Aarzel niet ons te contacteren! Elke situatie is anders en we kunnen u helpen om die oplossing te vinden die het best bij u past.

Bestek

OFFERTE AANVRAGEN

Autoverzekering

Home Brandverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Privacy

CONTRACT

Bijstandsverzekering

Ziekenhuisopname verzekering

Tandheelkundige verzekering

Actualiteit

WAT IS ER NIEUW?

Bekijk het laatste verzekeringsnieuws.

Coronavirus: versterkte maatregelen